Stichting Ruilwinkel Oss

Stichting Ruilwinkel Oss is een organisatie zonder inkomsten en draait geheel op vrijwilligers.

Financiële bijdragen zijn daarom zeer welkom.
Dit kan door te doneren op rekening NL 63 RABO 0191 9428 12 tnv Stichting Ruilwinkel Oss, de ruilwinkel heeft een ANBI status.
of door vriend te worden van de Ruilwinkel Oss.

Het bestuur van de Stichting Ruilwinkel Oss bestaat uit de volgende vrijwilligers*:

  • Voorzitter: Liesbeth Kersten
  • Penningmeester: Henk Huismans
  • Secretaris: Berry Hermsen
  • Alg. best.lid: Diny van Leest
  • Alg. best.lid: Ellen Goksin

Wilt u contact met een van onze bestuursleden, vul dan het contactformulier in.
Alle leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de Ruilwinkel Oss.

De stichting Ruilwinkel Oss is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Bosch onder nummer 61505404.

Het rekeningnummer van de Ruilwinkel Oss is: NL 63 RABO 0191 9428 12.

Een van onze vrienden is het Kansfonds.

Een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar, zodat kwetsbare mensen niet buitengesloten raken. Daar staat Kansfonds voor. Jaarlijks steunt het fonds zo’n 600 projecten die daaraan bijdragen. Projecten van betrokken mensen die iets willen doen voor de kwetsbaren in hun omgeving.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.