Stichting Ruilwinkel Oss

Stichting Ruilwinkel Oss is een organisatie zonder inkomsten en draait geheel op vrijwilligers.

Financiële bijdragen zijn daarom zeer welkom.
Dit kan door te doneren op rekening NL 63 RABO 0191 9428 12 tnv Stichting Ruilwinkel Oss
of door vriend te worden van de Ruilwinkel Oss.

 

Een van onze vrienden is het Kansfonds.

Een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar, zodat kwetsbare mensen niet buitengesloten raken. Daar staat Kansfonds voor. Jaarlijks steunt het fonds zo’n 600 projecten die daaraan bijdragen. Projecten van betrokken mensen die iets willen doen voor de kwetsbaren in hun omgeving.

Reageren is niet mogelijk