Administratie

 • We registreren het aantal CrOssjes dat een deelnemer heeft verdiend of uitgegeven in onze administratie.
 • Rood staan is niet mogelijk. Bij een ontoereikend CrOssjes-saldo kunt u dus geen goederen meenemen en geen gebruik maken van diensten.
 • Van de ingebrachte goederen met een waarde tot en met 20 CrOssjes bepaalt de Ruilwinkel de waarde. Van goederen met een waarde meer dan 20 CrOssjes wordt dit in overleg met de inbrenger gedaan.
 • Voor goederen met een waarde tot en met 20 CrOssjes geldt dat deze direct door de Ruilwinkel worden verrekend: deze waarde krijgt u direct bijgeschreven op uw saldo, de goederen worden daarmee eigendom van de Ruilwinkel.
  Goederen die meer dan 20 CrOssjes waard zijn worden in de Ruilwinkel geplaatst o.v.v. uw deelnemersnummer en het aantal gevraagde CrOssjes. Deze CrOssjes worden op uw saldo bijgeschreven als iemand dit artikel meeneemt
 • Als ingebrachte goederen met een waarde van meer dan 20 CrOssjes 3 maanden na inbreng niet zijn geruild, en niet zijn teruggehaald door de inbrenger, worden deze door de Ruilwinkel verwijderd, aan een goed doel geschonken of elders aangeboden ter financiële ondersteuning van de Ruilwinkel. In dat geval worden géén CrOssjes bijgeschreven op uw saldo.
  Als u deze goederen terug wilt hebben, dient u zelf de termijn in de gaten te houden en de goederen tijdig terug te halen.
 • Voor diensten adviseren we een uurtarief van 15 CrOssjes.
 • CrOssjes zijn uitsluitend geldig in Ruilwinkel Oss. Ze zijn niet inwisselbaar voor geld.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.