Overige voorwaarden

  • Alleen (aspirant)deelnemers hebben toegang tot de Ruilwinkel. Personen onder de 18 alleen in het bijzijn van een volwassen persoon.
  • De Ruilwinkel beheert de door u ingebrachte goederen zo goed en zorgvuldig mogelijk. Immers, producten van meer dan 20 CrOssjes blijven uw eigendom tot ze zijn verruild,  met een maximale duur van 3 maanden. Daarna worden ze uit de Ruilwinkel verwijderd door schenking aan een goed doel of verkoop ten behoeve van de financiële ondersteuning van de Ruilwinkel, voor zover ze niet zijn teruggehaald door de inbrenger.
  • Echter, als er toch onverhoopt iets misgaat (een vaasje kapot gevallen, iets kwijt geraakt) kan de Ruilwinkel hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
  • Door deelnemers verstrekte gegevens en algemene informatie over ruilactiviteiten worden niet aan derden verstrekt. De registratie wordt slechts gebruikt voor activiteiten die, gelet op de doelstelling van Ruilwinkel, gebruikelijk zijn om de deelnemers in staat te stellen tot het ruilen van goederen en diensten;
    Informatie ten behoeve van sponsoren / subsidieverstrekkers bestaat uit niet naar personen te herleiden cijfers.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.